Spis treści

 • “Przedsiębiorczość oparta na stylu życia”
 • Wprowadzenie
 • I. Co to jest przedsiębiorczość?
 • II. Jaka jest definicja przedsiębiorczości opartej na stylu życia?
 • III. Jak zostać przedsiębiorcą LSE.
 • IV. Jakie są zasady prowadzenia przedsiębiorczości opartej na stylu życia?
 • V. Różne typy LSE, jako użyteczna alternatywa dla samozatrudnienia.
 • VI. Podsumowanie historii sukcesu z pięciu krajów europejskich.
 • VII. Jak działają sklepy on-line?
 • VIII. Rozwój osobisty - klucz do sukcesu w przedsiębiorczości opartej na stylu życia.
 • IX. Możliwość sprawdzenia nabytych kompetencji.
 • Źródła