Turinys

 • "Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai"
 • Įžanga
 • I. Kas yra verslininkystė?
 • II. Kas yra verslas pagal gyvenimo būdą?
 • III. Galimybė tapti verslininku pagal gyvenimo būdą
 • IV. Kokie verslo pagal gyvenimo būdą principai?
 • V. Įvairios verslo pagal gyvenimo būdą rūšys kaip alternatyva atskirtį patiriančių asmenų įsidarbinimui
 • VI. Penkių Europos Sąjungos šalių - Bulgarijos, Lietuvos, Lenkijos, Kipro ir Jungtinės Karalystės - sėkmingo verslo istorijų santraukos
 • VII. Kas yra internetinė parduotuvė?
 • VIII. Asmeninis tobulėjimas – verslo pagal gyvenimo būdą sėkmės garantas
 • IX. Įgytų kompetencijų pripažinimo galimybė
 • Literatūros sąrašas