Περιεχόμενα

 • “Οι βασικές αρχές της Lifestyle Επιχειρηματικότητας”
 • Εισαγωγή
 • I. Τι είναι η Επιχειρηματικότητα;
 • II. O ορισμός της Lifestyle επιχειρηματικότητας
 • III. Η δυνατότητα να γίνει κάποιος Lifestyle Επιχειρηματίας
 • IV. Ποιες είναι οι επιχειρηματικές αρχές της LSE?
 • V. Διάφορα είδη LSE ως μια χρήσιμη εναλλακτική στην αυτοεργοδότηση
 • VI. Περίληψη των ιστοριών επιτυχίας από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο
 • VII. Ηλεκτρονικά καταστήματα (On-line stores)
 • VIII. Προσωπική ανάπτυξη – κλειδί για την επιτυχία στην LSE
 • IX. Επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται
 • Πηγές