Съдържание

 • Основи на От Предприемачество Към Бизнес/Лайфстайл предприемачество
 • Въведение
 • I. Какво е предприемачество?
 • II. Какво е определението за От Предприемачество към Бизнес?
 • III. Възможностите да се стане бизнес лайфстайл предприемач
 • IV. Какви са бизнес принципите на ОПКБ?
 • V. Различните видове ОПКБ, като полезна алтернатива за самонаемане
 • VI. Обобщение на истории за успешни практики от пет европейски държави
 • VII. Какво представляват онлайн магазините?
 • VIII. Персоналното развитие – ключ към успеха в лайфстайл предприемачеството
 • IX. Възможностите за официално признаване на получените умения и способности
 • Източници