Wróć do menu

Test samooceny dla nauczycieli osób dorosłych

Wprowadzenie

Celem testu jest ocena kompetencji nauczycieli osób dorosłych w odniesieniu do materiałów z Modułów (I-V) przygotowanych jako część szkolenia z zakresu postawy przedsiębiorczej nazywanej dalej - LSE dla osób znajdujących sie w niekorzystnej sytuacji. Test zostanie przeprowadzony dwukrotnie: przed i po szkoleniu. Test składa się z 25 pytań. Dla każdego pytania istnieją dwie możliwe odpowiedzi „Tak“ lub „Nie“. Po udzieleniu odpowiedzi na każde z pytań pojawia sie wyjaśnienie. Po ukończeniu testu, system pokazuje końcowy wynik (w procentach).
Prosimy o zapisanie wyników do późniejszego użytku.

Uczenie się przez działanie

Wszystkie pytania Maksymalna liczba punktów Minimalny wymagany wynik w procentach Minimalna wymagana liczba punktów
25 25 80% 20
Start

Uwaga!

Musisz odpowiedzieć na pytanie przed zatwierdzeniem.

OK