Πίσω στο Εκπαιδευτές Ενηλίκων / Μενού

Διαγνωστικό αυτοαξιολόγησης για τον εκπαιδευτή ενηλίκων

Εισαγωγική σελίδα

Ο σκοπός του διαγνωστικού είναι να αξιολογήσει τις ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων στο υλικό των ενοτήτων (I-V) ώστε να προσφέρει κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής (εδώ - LSE) στους μειονεκτούντες εκπαιδευομένους. Αυτό το διαγνωστικό θα γίνει δύο φορές: πριν και μετά την κατάρτιση. Το διαγνωστικό περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις. Θα σας δοθούν δύο επιλογές ως απάντηση: „Ναι“ ή „Όχι“. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε ερώτησης παρουσιάζεται η αιτιολόγηση της απάντησης. Αφού ολοκληρώσετε το διαγνωστικό, το σύστημα θα σας παρουσιάσει τη συνολική βαθμολογία (ποσοστό).
Παρακαλώ να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του διαγνωστικού για μελλονική αναφορά.

Μαθαίνω μέσω της πράξης

Σύνολο ερωτήσεων Βαθμολόγηση Μεταβατική αξία Πέρασμα Αποτελεσμάτων
25 25 80% 20
ΑΡΧΗ

Προειδοποίηση!

Πρέπει να συμπληρώσετε το ερώτημα πριν από την υποβολή.

Εντάξει