Обратно към меню Обучител на възрастни

Самооценъчен тест за обучители на възрастни

Уводна страница

Целта на теста е да оцени уменията на обучителите на възрастни по материала в Модулите от I до V, с цел правилното и пълноценно провеждане на обучение по От Предприемачество Към Бизнес (ОПКБ), за хора в неравностойно положение. Теста трябва да се направи два пъти преди и след обучението. В теста има 25 въпроса. Ще имате два избора за отговор „Да“ и „Не“. След отговора на всеки върпос ще се появи пояснение. След приключване на теста, системата ще предостави общ резултат (във вид на проценти).
Моля запишете получените отговори за бъдещи препоръки.

Обучение чрез практика

Въпроси (общо) Въпроси (общо) Минимален праг Минимален резултат
25 25 80% 20
НАЧАЛО

Внимание!

Трябва да отговорите на въпроса преди да изпратите.

ОК