Wróć do menu

Test samooceny dla osób dorosłych uczących się

Wprowadzenie

Celem testu jest dokonanie oceny opanowania przez słuchaczy materiałów do samodzielnej nauki w zakresie przedsiębiorczości LSE. Test ten powinien zostać przeprowadzony przed i po zakończeniu szkolenia. Test składa się z 12 pytań wielokrotnego wyboru wraz ze szczegółowymi odpowiedziami. Proszę wybrać właściwą odpowiedź do każdego z pytań. Po uzupełnieniu testu, system wygeneruje końcowy wynik (w procentach).
Prosimy o zapisanie swoich wyników.

Uczenie się przez działanie

Wszystkie pytania Maksymalna liczba punktów Minimalny wymagany wynik w procentach Minimalna wymagana liczba punktów
12 12 80% 9.6
Start

Uwaga!

Musisz odpowiedzieć na pytanie przed zatwierdzeniem.

OK