Turinys

 • Įvadas
 • Bendroji modulio V dalis
  • Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesų plėtra ES šalyse
  • Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo procedūros ir metodai
  • Aplankų tipai
  • Gero mokymosi aplanko parengimo žingsniai
 • Specialioji modulio V dalis
  • Besimokančiųjų sąmoningumo skatinimas vertinti ir pripažinti VGB kurse įgytas kompetencijas
 • Literatūros sąrašas