Съдържание

 • Въведение
 • Основна част на Модул V
  • Развитие на процеса на легализиране в страните от Европейския съюз
  • Процедури и методи за валидация на неформални и неофициални обучения
  • Видове портфолио
  • Стъпки за създаване на добро портфолио
 • Специфична част на Модул V
  • Информираност за възможностите за валидация на способностите и уменията получени по време на обучителния курс по От Предприемачество Към Бизнес
 • Препратки