Обратно към меню Обучител на възрастни

Модул V

Информация относно процесите на валидиране на знания, умения и компетенции