Spis treści

  • Wstęp
  • Część ogólna Modułu IV
    • Cele, zasady, metody i narzędzia dokonywania oceny.
    • Metody oceny wykorzystywane w edukacji poza formalnej
  • Część szczegółowa Modułu IV
    • Źródła