Turinys

  • Įvadas
  • Bendroji IV modulio dalis
    • Vertinimo tikslai, principai, metodai ir priemonės
    • Neformaliajame suaugusiųjų švietime naudojami vertinimo metodai
  • Specialioji IV modulio dalis
    • Literatūros sąrašas