Съдържание

  • Въведение
  • Основна част на Модул IV
    • Цели, принципи, методи и средства на оценката
    • Често срещани методи за оценка
  • Специфична част на Модул IV
    • Библиография