Πίσω στο Εκπαιδευτές Ενηλίκων / Μενού

Ενότητα IV

Εργαλείo Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα