Обратно към меню Обучител на възрастни

Модул IV

Инструменти за оценка на уменията на обучаемите