Spis treści

  • Wstęp
  • Część ogólna Modułu III
    • Podstawy i specyfika marketing w edukacji
    • Różne narzędzia marketingu i kanały komunikacji jak również możliwość ich wykorzystania w szkoleniu LSE
  • Część szczegółowa Modułu III
    • Społeczne i psychologiczne aspekty pracy z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji
  • Źródła