Turinys

  • Įvadas
  • Bendroji modulio III dalis
    • Suaugusiųjų švietimo paslaugų rinkodaros pagrindai, jų ypatumai ir specifika
    • Įvairūs rinkodaros įrankiai ir komunikaciniai kanalai. Jų prieinamumas, mokant suaugusiuosius verslo pagal gyvenimo būdą
  • Specialioji modulio III dalis
    • Socialiniai ir psichologiniai darbo su atskirtį patiriančiais asmenimis aspektai
  • Literatūros sąrašas