Spis treści

 • Wstęp
 • Częśc ogólna Modułu II
  • I. Możliwości i efektywność wykorzystania narzędzi i metod opartych na ICT w szkoleniu osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
  • II. Innowacyjna metodyka odwrócona oparta na Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OZE)
 • Część szczegółowa Modułu II
  • III. Przegląd różnych form OZE, które można wykorzystać do samodzielnej nauki w szkoleniu LSE, opracowanym w ramach projektu ACE.
  • IV. Opowieści cyfrowe przedstawiające historie sukcesu przedsiębiorców kierujących się pasją.
  • V. Sklepy online
 • Źródła