Turinys

 • Įvadas
 • Bendroji modulio II dalis
  • I. IKT įrankiai ir metodai, mokant atskirtį patiriančius asmenis
  • II. Inovatyvi „apverstos klasės“ (angl. Flipped Classroom) mokymo metodika, paremta atviraisiais švietimo ištekliais (AŠI)
 • Specifinė modulio II dalis
  • III. Įvairių AŠI formų, naudojamų verslo pagal gyvenimo būdą mokymo kursuose savarankiško mokymosi tikslais, apžvalga
  • IV. Įvairios skaitmeninės istorijos (AŠI) – sėkmingo verslo pagal gyvenimo būdą pavyzdžiai
  • V. Internetinės parduotuvės
 • Literatūra