Съдържание

 • Въведение
 • Основна част на Модул II
  • I. Възмоности и ефективност от въвеждането на Информационни и Комуникационни Технологии методи и инструменти в обучението на обучаеми в неравностойно положение.
  • II. Иновативна обърната обучителна методология базирана на използването на Отворени Образователни Ресурси (ООРи).
 • Специфична част на Модул II.
  • III. Преглед на разнообразието на форми на ООР, които се използват в самообучението по От Предприемачество Към Бизнес.
  • IV. Набор от цифровизирани истории (ООР) за успешни практики в ОПКБ
  • V. Онлайн магазини
 • Бележки