Turinys

 • Įvadas
 • Pirmasis sub-modulis. Pagrindiniai tradicinio verslo ir verslo gyvenimo būdą principai
  • Kas yra verslininkystė?
  • Kokios yra pagrindinės verslo charakteristikos?
  • Verslo pagal gyvenimo būdą apibrėžimas
  • Tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo būdą panašumai ir skirtumai
 • Antrasis sub-modulis. Galimybė tapti verslininku pagal gyvenimo būdą
 • Trečiasis sub-modulis. Verslo principai versle pagal gyvenimo būdą
  • Supratimas apie verslo planą
  • Įmonės misija
  • Verslo SSGG (angl. SWOT) analizė
  • Rinkos analizė
  • Pagrindiniai pramonės aspektai
  • Rinkos segmentas – potencialių klientų atpažinimas
  • Kainos nustatymo metodai
  • Rinkodaros planas
  • Finansų planavimas
 • Ketvirtasis sub-modulis. Įvairios verslo pagal gyvenimo būdą rūšys kaip alternatyva atskirtį patiriančių asmenų įsidarbinimui
  • Kodėl žmonės renkasi VGB?
  • VGB privalumai
  • Kliūtys, trukdančios užsiimti VGB
  • Įvairios verslo pagal gyvenimo būdą rūšys
  • VGB rūšys
  • Penkių Europos šalių – Bulgarijos, Kipro, Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės – sėkmės istorijų santraukos
 • Penktasis sub-modulis. Asmeninis tobulėjimas – verslo pagal gyvenimo būdą sėkmės garantas.
 • Šeštasis sub-modulis. Naujas suaugusiųjų švietėjo – fasilitatoriaus – vaidmuo, skatinant besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą
 • Nuorodos