Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
 • Υποενότητα 1. Βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και LSE
  • Τι είναι επιχειρηματικότητα
  • Ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας;
  • O ορισμός της Lifestyle επιχειρηματικότητας
  • Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα και τη Lifestyle επιχειρηματικότητα
 • Υποενότητα 2. Η δυνατότητα να γίνει κάποιος Lifestyle επιχειρηματίας
 • Υποενότητα 3. Επιχειρηματικές αρχές στο LSE
  • Κατανόηση του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Δηλώσεις Αποστολής
  • Ανάλυση επιχείρησης SWOT
  • Έρευνα αγοράς
  • Πλαίσιο βιομηχανίας
  • Κατάτμηση της αγοράς– εντοπισμός της βάσης πελατών σας
  • Στρατηγικές τιμολόγησης
  • Σχέδιο μάρκετινγκ
  • Οικονομικό σχέδιο
 • Υποενότητα 4. Διαφορετικά είδη LSE ως χρήσιμη εναλλακτική για την αυτοεργοδότηση των μειονεκτούντων ατόμων
  • Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν την LSE
  • Τα οφέλη της LSE
  • Πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζει η LSE
  • Διαφορετικά είδη της Life Style επιχειρηματικότητας
  • Μορφές του LSE
  • Περίληψη των ιστοριών επιτυχίας από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο
 • Υποενότητα 5. Προσωπική ανάπτυξη – κλειδί για την επιτυχία στην LSE
 • Υποενότητα 6. Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ως καθοδηγητής στην προώθηση της LSE για τους μειονεκτούντες εκπαιδευομένους
 • Πηγές