Spis treści

 • Przewodnik dla nauczycieli osób dorosłych „Organizacja szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla defaworyzowanych z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych”
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Wprowadzenie
 • I. Wykorzystanie podstawowych zasad andragogii w szkoleniu LSE
 • II. Jak promować szkolenia LSE?
 • III. Jak zmotywować osoby dorosłe pozostające w trudnej sytuacji do wzięcia udziału w szkoleniu LSE wykorzystując historie sukcesu?
 • IV. Praktyczne wykorzystanie planów lekcji przy użyciu Otwartych Zasobów Edukacyjnych
  • Pierwsza sesja szkoleniowa(indywidualna)
  • Druga sesja szkoleniowa (e-learning przez platformę)
  • Trzecia sesja szkoleniowa(indywidualna)
  • Czwarta sesja szkoleniowa(e-learning na platformie)
  • Sesja końcowa (indywidualna)