Turinys

 • Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui organizuoti verslo pagal gyvenimo būdą mokymus atskirtį patiriantiems asmenims, naudojant atvirus švietimo išteklius?"
 • Specialių terminų ir santraukų žodynėlis
 • Įžanga
 • I. Esminiai andragogikos principai, mokant suaugusiuosius verslo pagal gyvenimo būdą
 • II. Kaip organizuoti mokymų "Verslo pagal gyvenimo būdą" rinkodarą?
 • III. Kaip motyvuoti atskirtį patiriančius suaugusiuosius pradėti VGB, naudojant sėkmingo verslo istorijas?
 • IV. Paskaitų plano įgyvendinimas, naudojant atvirus švietimo išteklius
  • Pirmoji (tiesioginio kontakto) sesija
  • Antroji (mokymosi e-platformoje) sesija
  • Trečioji (tiesioginio kontakto) sesija
  • Ketvirtoji (mokymosi e-platformoje) sesija
  • Baigiamoji (tiesioginio kontakto) sesija