Съдържание

 • НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ "КАК ДА ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО: ОТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КЪМ БИЗНЕС, ЗА ОБУЧАЕМИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ”
 • РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ
 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • I. Използване на основните андрагогически принципи при обучението по: От Предприемачество Към Бизнес
 • II. Как да се организира маркетингът на курса по "От Предприемачество Към Бизнес"?
 • III. Как да мотивираме възрастните в неравностойно положение, за да стартират От Предприемачество Към Бизнес, използвайки историите с успешни практики?
 • IV. Изпълнение на учебния план за практика, с използване на отворени образователни ресурси
  • Първа тренинг сесия (присъствена – лице в лице)
  • Втора тренинг сесия (e-обучение чрез платформата)
  • Трета тренинг сесия (присъствена лице в лице)
  • Четвърта тренинг сесия (e-обучение чрез платформата)
  • Финална тренинг сесия (присъствена, лице в лице)