ΟΔΗΓΙΕΣ arrows

Βήμα 1
Αξιολογήστε τη γνώση και τις ικανότητες σας μέσα από το τεστ Αυτοαξιολόγησης. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα σας.

Βήμα 2
Μελετήστε το πακέτο «Υλικό για προσωπική μελέτη»

Βήμα 3
Εμβαθύνετε τη γνώση σας σχετικά με την Lifestyle Επιχειρηματικότητα μελετώντας τις Ιστορίες Επιτυχίας.

Βήμα 4
Ελέγξτε την πρόοδό σας κάνοντας το τεστ Αυτοαξιολόγησης ακόμα μια φορά. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα σας με το αρχικό τεστ.