ИНСТРУКЦИИ arrows

Стъпка 1
Оценете знанията и компетенциите чрез теста за самооценка. Запазете резултатите си.

Стъпка 2
Научете материалите за самообучение.

Стъпка 3
Задълбочете знанието си за лайфстайл предприемачество изследвайки успешните истории.

Стъпка 4
Проверете прогреса си чрез теста за самооценка още веднъж. Сравнете резултатите от двата теста.