ИНСТРУКЦИИ arrows

Стъпка 1
Запознайте се с програмата на курса.

Стъпка 2
Тестът за самооценка ще Ви помогне да оцените Вашите знания и компетенции по петте теми от учебната програма. Запазете резултатите от теста.

Стъпка 3
Запознайте се с „Обучителните материали и ИКТ инструменти“, представени последователно в петте модула.

Стъпка 4
Запознайте се с няколко успешни примера и мотивиращи истории и задълбочете вашите знания за lifestyle предприемачеството.

Стъпка 5
Прочетете Наръчника за промотиране на обучение по lifestyle предприемачество сред хора в неравностойно положение.

Стъпка 6
Разберете Вашият напредък като направите отново Теста за самооценка. Сравнете резултатите от двата теста.