Spis treści

 • Program dla edukatorów osób dorosłych - praktyków „Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”
 • Przedstawienie projektu „Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji"
 • Opis programu „Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”
 • Zawartość kursu
 • Strategie nauczania i uczenia się
 • Wytyczne do implementacji kursu szkoleniowego
 • Strategia oceniania
 • Plan szkolenia dla Edukatorów Dorosłych – Praktyków
 • MODUŁ I „Podstawy przedsiębiorczości LSE”
 • MODUŁ II „Wykorzystanie ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE”
 • MODUŁ III „Marketing szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji“
 • MODUŁ IV „Ocena umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE “
 • MODUŁ V „Podnoszenie świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji"
 • Partnerzy