Turinys

 • Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui “Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas“
 • Projekto “Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą” pristatymas
 • Mokymo programa “Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas”
 • Mokymo kurso turinys
 • Mokymo ir mokymosi strategijos
 • Techniniai ir žmogiškieji ištekliai kurso organizavimui
 • Vertinimo strategija
 • Mokymo(si) planas suaugusiųjų švietėjams praktikams
 • I modulis “Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai”
 • II modulis “IKT ir atvirųjų švietimo išteklių naudojims VGB mokymuose”
 • III modulis “Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant mažiau galimybių turinčių ir atskirtį patiriančių asmenų verslumą pagal gyvenimo būdą“
 • IV modulis “Besimokančiojo įgūdžių ir kompetencijų, įgytų VGB mokymuose, įsivertinimo priemonė“
 • V modulis “Sąmoningumo apie įgytų kompetencijų pripažinimą ugdymas“
 • Partneriai