Съдържание

 • Програма за обучители на възрастни – "Насърчаване на lifestyle предприемачество за обучаеми в неравностойно положение"
 • Въведение в проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“
 • Програма за обучители на възрастни - "Насърчаване на lifestyle предприемачество за обучаеми в неравностойно положение"
 • Съдържание на обучителния курс
 • Обучителни стратегии
 • Условия и инструкции за провеждането на обучителния курс
 • Стратегия за оценка
 • Обучителен план
 • Модул I - Основи на lifestyle предприемачеството
 • Модул II “Употреба на ИКТ и ООР в lifestyle предприемачеството”
 • Модул III - Маркетинг в областта на lifestyle предприемачеството за хора в неравностойно положение
 • Модул IV - „Инструменти за оценка на уменията и компетенциите на обучаемите в сферата на lifestyle предприемачеството“
 • Модул V - Информация относно процесите на валидиране на знания, умения и компетенции
 • Партньорите